Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır anlaşmalı ve çekişmeli şekilde açılabilen bir davadır. Eşlerin fiili birliktelerinin sona ermesine boşanma denilmekte olup, dava eşlerin biri tarafından açılabilir. Ancak iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak da başvurabilir.

Boşanma davaları genellikle bir ya da iki celsede sonuçlanır. Lakin anlaşmalı olmayan boşanma davalarında süreçler uzamaktadır. Kanunlar çerçevesinde boşanmada iki tür vardır. Bunlardan biri özel boşanma nedenleridir. Türk Medeni Kanunun 161-166. maddelerinde ele alınarak düzenlenmiş olup şu gibi sebepler yer alır;

 1. Suç işleme ya da haysiyetsiz yaşam sürme
 2. Akıl hastalığı
 3. Hayata kast, pek kötü ya da onur kırıcı davranış
 4. Zina
 5. Terk

Özel boşanma davası nedenlerine dayanarak dava açmak isteyen eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispat zorunluluğu taşımaz. Ancak özel bir boşanma sebebi olduğu kanıtlanmalıdır. İkinci boşanma davası sebebi ise genel nedenlere dayanır. Bunlar,

 1. Eşlerin anlaşamaması,
 2. Evlilik birlikteliğinin sarsılması,
 3. Ortak hayatın tekrar kurulamaması şeklindedir.

Genel nedenlerde boşanma için davacı eş, karşı tarafından kusuruna da kanıtlamalıdır. Ancak davacının kusuru daha ağırsa, davalı itiraz da gerçekleştirebilir. Eşlerin her ikisi de eşit oranda kusur bulunduruyorsa, boşanma kararı yine verilebilir. Lakin bu halde tazminat taraflarca istenemez.

Boşanma davaları hakkında bilgi almak istiyorsanız, Gündüz Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası için nedenler oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Bunlar ana hatları ile aşağıdaki maddelerdeki gibidir;

 1. Mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma
 2. Evlilik birlikteliğinin sarsılması
 3. Eşlerin anlaşamaması
 4. Ortak hayatın yeniden kurulamaması
 5. Güven sarsıcı davranışlar
 6. Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme
 7. Geçimsizlik
 8. Hakaret
 9. Şiddet

Boşanma davalarında sebepler bunların dışında da yer alır. Eğer anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açmak istiyorsanız, Avukat Mehmet Emin Gündüz ile iletişime geçerek konu hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Sakarya Boşanma Avukatı olarak hizmet veren Gündüz konuya ilişkin sorularınızı cevaplayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası içinde genel bir ya da birden fazla anlaşmazlık yer alır. Anlaşmalı davalar ile karşılaştırıldıklarında daha uzun sürdükleri görülür. Bu nedenle anlaşmalı davalar daha fazla tercih edilir. Böylece uzlaşma olduğu için boşanma kusa sürebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanmada dilekçe aşaması yaklaşık birkaç ay almakta, bundan sonra ön inceleme ve durulma gerçekleştirilir. Hakim talepleri, iddiaları ve delilleri değerlendirir. Dolayısıyla gerekli süre de uzar.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır aile mahkemesi aracılığıyla açılır. TMK 184. Madde yer alan özel usul kurallarını da göz önüne alarak, aile mahkemesi genel hükümlere  göre yargılama yapar. Dolayısıyla herhangi bir adliyede yer alan aile mahkemesine başvuru yapılabilir. Dolayısıyla yetkili mahkemenin tespiti için, tarafların ikametgahlarının önemi yoktur. Uygun bir adliyeye gitmek mümkündür.

Anlaşmalı boşanmalarda en önemli konuyu boşanma protokolü meydana getirir. Zira bu protokol aile mahkemesi tarafından esas alınarak boşanmaya karar verilir. Dolayısıyla açıdan karşı tarafa tebligat gönderme, cevap dilekçesi, ön inceleme gibi süreçler yer almaz.

Boşanma Davası Avukatı

Boşanma davaları ister anlaşmalı isterse çekişmeli olsun avukat büyük bir önem taşır. Zira velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi hususlarda adaletli karar ve paylaşımlar böylece daha iyi şekilde sağlanabilir.

Buna ek olarak müvekkilin lehine olabilecek durumların incelenmesi, istenen kararın verilmesine yardımcı olunmasını destekler. Sakarya Boşanma Avukatı Mehmet Emin Gündüz dava süreci boyunca müvekkili ile yakın irtibat sağlayarak, istenen sonucun alınmasını sağlar.