Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Sakarya’da ceza avukatlığı alanında müvekkillerimizin ceza yargılama sürecini başlatma, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde avukatlık hizmetleri sağlamaktayız.
Gündüz Hukuk Bürosu dava dosyasını inceleyerek dava öncesi ve dava esnasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku

Gündüz Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ve sahip oldukları şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki alacak/verecek, üretim, alım/satım ve diğer ticari faaliyetleri esnasında karşılaşmış oldukları problemleri gidermeye yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Avukatlık hizmetlerimizin yanı sıra önleyici hukuk kapsamında müvekkillerimize ticari hukuk ve sözleşmeler kapsamında şirket danışmanlığı da yapmaktayız.

Aile Hukuku

Aile Hukuku; Medeni Kanun kapsamında aile ilgili hukuksal düzenlemelerin ana başlığıdır.
Aile Hukuku; nişanlama, boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi hususları başta olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen toplum açısından hassas ve önemli bir hukuk dalıdır.
Sakarya'da avukatlık yapan büromuz tarafların tüm bu süreçlerde hukuki yardım alarak hak kayıplarının önüne geçmesine yardımı olmaktadır.

Değer Kaybı ve Tazminat Davaları

Sakarya’daki avukatlık büromuz araç değer kaybı başta olmak üzere trafik kazaları sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin dosyaları takip etmektedir. Ayrıca kasten yaralama ve kasten adam öldürme eylemleri, kişilik haklarının zedelenmesi ve haksız fiilden doğan tazminat davaları büromuzca takip edilen davalar arasında yer almaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gündüz Hukuk Bürosu gayrimenkul alanında uzmanlaşmış, Sakarya’nın tüm ilçelerinde kiracılara, mülk sahiplerine ve yatırımcılara tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, hak tesisi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri ve yabancıların mülk edinimiyle alakalı olarak danışmanlık vermekte talep eden müvekkillerinin tüm gayrimenkul süreçlerini yürütmektedir.

Kamulaştırma Davaları

Devletin/idarenin kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyete ait gayrimenkullere yönelik olarak taşınmaz sahibinin rızasını aramaksızın mülkiyetin tamamını ya da bir kısmını parasını peşin olarak ödemek kaydıyla satın alma hakkına kamulaştırma denir.
Anayasa Mahkemesi'nin 125.maddesine göre kamulaştırma işleminin iptali için yargı yolu açık olup, büromuz kamulaştırma durumunda dava sürecini veya idarenin önerdiği tutara ilişkin uzlaşma sürecini takip etmektedir.

İş ve İşçi Hukuku

İş Hukuku; işveren ve işçi arasında iş sözleşmelerini, çalışma koşullarını, işçi ile işverenin hak ve yükümlülüklerini, iş sözleşmesinin sona erme şekillerini, hak ve tazminatları, işe iade davası koşullarını düzenleyen düzenlemelerin tümüdür.
Günümüzde gelişerek devam eden iş hukuku, güçlü olan işverenin karşısında işçinin haklarını korunmasını temel almaktadır.
Gündüz Hukuk Bürosu olarak işçilerin hak kayıplarını engellemek amacıyla tüm süreçlerinde hukuki yardım ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

Gündüz Hukuk Bürosu, müvekkillerinin alacaklarını korumak maksadıyla borçlunun tüm menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları tespit etmek için detaylı araştırmalar yapmaktadır. Çalışmaların ardından alacaklı/borçlu ve üçüncü şahıslar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için ilgili mahkemelerde dava takibini sürdürmektedir.