İcra ve İflas Hukuku

Sakarya İcra ve İflas Avukatı

Sakarya’da icra ve iflas hukuku alanında hizmet veren büromuzda müvekkilerimize;

  • Riskli alacakların yasal takibi,
  • Risk sonrası yönetimi,
  • Alacak takip planlaması,
  • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takip,
  • Kurumsal takip dosyalarının tahsilatı,
  • Kambiyo senetlerinin icraya konulması,
  • Mahkemesiz uzlaşma,
  • İstihkak davaları,
  • Rehin, ipotek ve teminat alma işlemleri
  • İpoteğin paraya çevrilmesi

gibi süreçlerle ilgili hukuk danışmanlığı ve temsil hizmeti veriyoruz.