Gayrimenkul Hukuku

Sakarya Gayrimenkul Avukatı

Sakarya’da gayrimenkul hukuku alanında hizmet veren büromuzda müvekkilerimize;

 • Tapu iptal ve tescil davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Şufa (ön alım) davalarının hazırlanması ve tarafların temsili,
 • Mirasçıdan mal kaçırma davalarında tarafların temsil edilmesi,
 • Yabancıların mülk edinimi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmazların alım/satım işlemlerinde hukuki danışmanlık ve süreç takibi,
 • İpotek, intifa, irtifak haklarının tesisi işlemlerinin takibi,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi,
 • Kira tespit davalarının açılması,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleriyle belediyelerde gayrimenkul işlemlerinin takibi,
 • İmar plan değişikliği, imar uygulamaları, resmi izinler için başvurularınyapılması,
 • Taşınmaz üzerinde ipotek kurulması ve ipoteğin kaldırılması

gibi süreçlerle ilgili gayrimenkul hukuk danışmanlığı ve temsil hizmeti veriyoruz.