Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şuyu) Davaları

Ortaklığın giderilmesi veya hukuki tanımla izale-i şuyu, üzerinde birden fazla paydaşın veya elbirliğinin olduğu taşınır-taşınmaz mülklerdeki ortaklığın sonlandırılarak davaya konu edilen mülkte kişisel mülkiyete geçiştir. Bu tür davalar çok taraflı olmakla birlikte tüm taraflar için aynı sonucu içerir. İzale-i şuyu davalarında davacılardan herhangi biri, davaya konu edilen taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki haktan feragat etse bile, mal üzerinde hak sahibi bulunan diğer ortaklardan herhangi birinin davayı takip etmesi halinde ortaklığın giderilmesi davası sonuçlandırılır.

Medeni Hukuk 698 maddesi gereğince birden fazla paydaşı bulunan taşınır-taşınmaz mülklerde ortaklar mal paylaşımını kendi aralarında anlaşarak yapabilirler. Ancak paylaşım sonucundan memnun olmayan her bir ortak, izale-i şuyu davası açarak paylaşımın mahkeme tarafından yapılması talebinde bulunabilir. Bu tür davalarda mahkeme bahse konu edilen malları ortaklar arasında eşit olarak paylaştırma veya malların satılarak elde edilen bedelin ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verebilir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Hangi Yöntemlerle Yapılır?


İzale-i şuyu davaları oldukça sık rastlanan davalar arasında yer alır. Aile Hukuku ve Medeni Hukuk normlarına atıf yapan bu tür davalar yapıları gereği kendine has esaslar barındırır. Bu sebeple bu tür davalarda mutlaka hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir. Sakarya Gündüz Hukuk Bürosu ve Avukat Mehmet Emin Gündüz, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi ile bu tür davalarda oldukça etkindir. Ortaklığın giderilerek bahse konu edilen malların paylaşımında mahkemeler,

  • Aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesi,
  • Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi gibi yöntemler kullanabilir.

Aynen taksim yönteminde davaya konu edilen menkul veya gayrimenkuller, ortaklar arasında tam eşit olarak bölünerek ortaklık giderilir. Örneğin dört kişini paydaş olduğu bir mal, dört eşit parçaya bölünür. Satış yöntemiyle izale-i şuyu ise, bahse konu edilen malların satılarak gelirin tüm paydaşlar arasında eşit olarak dağıtılmasıdır.

İzale-i Şuyu Davaları Kime Karşı ve Nereye Açılır?


İzale-i şuyu davası açmak için taşınır veya taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmak gerekir. Ortaklığın giderilmesi amacıyla mahkemeye başvuru yapıldığında mal üzerinde hak iddia eden veya paydaş olan herkese karşı dava açılmalıdır. Örneğin 5 paydaşın bulunduğu bir maldaki ortaklığın giderilmesi amacıyla paydaşlardan herhangi biri başvuru yaparak davayı başlatabilir. Yapılan başvuru sonrasındaki mahkeme sürecine tüm paydaşların katılımı zorunludur.

Dava sürerken paydaşlardan herhangi birinin ölümü söz konusu olur ise, ölen kişinin miras belgesinde adı geçen tüm mirasçılar davaya dahil edilir. Ortaklığın giderilmesi davalarında mal üzerinde hak iddia eden tüm paydaşların davaya dahil edilememesi halinde dava sonuçlandırılamaz.

İzale-i Şuyu Dava Harç ve Avukat Giderleri


İzale-i şuyu davası açma başvurusu yapan paydaş, dava dosyasının açılabilmesi için matbu olarak belirlenen harç ve giderleri davanın başında ödemek zorundadır. Dava sonuçlanıp mal paylaşımı yapıldıktan sonra o güne kadar yapılan tüm gider ve harcamalar ( Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri) paydaşlara payları oranında bölünür. Bu tür davaların kazananı olmadığı gibi kaybedeni de yoktur.

Yani davaya katılım gösteren tüm paydaşlar mahkeme tarafından verilen karardan aynı derecede etkilenir. Bu tür davalarda Sakarya avukat bürolarına başvurarak dava süreçlerinin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi ve uzun sürmesi beklenen davaların daha kısa süre içerisinde sonlandırılması sağlanabilir. Aksi takdirde uzun yıllar sürebilme ihtimali olan ortaklığın giderilmesi davasında tarafların maddi ve manevi kayıplar yaşaması kuvvetle muhtemeldir.