Türk Vatandaşlığına Kabul Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşları olma şartları 2022 için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancıların deneyebileceği birden fazla yol vardır. Bunlardan her birinin şartları da kendi içine değişir. Ayrıca kişilerin somut durumu, sağladığı şartlar da izlenecek yolu, süreci ve başvuruyu etkiler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, yetkili makam kararı, evlat edinilme, seçme hakkının kullanılması ile elde edilebilir. Bunun için ilk olarak taşınması gereken bir takım şartlar vardır. Ancak unutulmaması gereken bunların hepsinin yerine getirilmesi, mutlak bir vatandaşlık hakkı tanımaz;

 1. Kendi milli kanununa, vatanı bulunmuyorsa Türk kanunlarına göre ergin, ayırt etme gücü olma
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru, Türkiye içerisinde 5 sene kesintisiz kalmak
 3. Türkiye içine yerleşmeye karar verdiğini, davranışları ile doğrulamak
 4. Genel sağlık açısından tehlike bulunduran hastalığı bulunmamak
 5. İyi ahlak sahibi olmak
 6. Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmek
 7. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel olacak hali bulunmamak
 8. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelir yahut mesleğe sahip olma

Türk vatandaşları olma şartları 2022 bu şekildedir. Bu konu üzerine hukuki sorularınız için Sakarya Avukat Gündüz Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olma

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için bir diğer yoldur. Burada da mili güvenlik ve kamu düzeni açısından engel durum olmamalıdır. Ayrıca aşağıdaki koşullardan bir tanesinin de sağlanması gerekir;

 1. Minimum 500,000 Amerikan doları ya da karşılığı döviz, Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı getirenler
 2. Satın alma tarihinden itibaren, 3 sene içinde satmamak koşulu ile minimum 250,00 Amerikan doları ya da karşılığı döviz veya değerinde taşınmaz mal almış olanlar, satış vaadi sözleşmesi imzalayanlar
 3. Türk bankalarına 3 sene çekmemek koşuluyla asgari 500,000 Amerikan doları yatıranlar ya da devlet borçlanma aracı alanlar
 4. Minimum 50 kişili istihdam oluşturanlar
 5. Minimum 500,000 Amerikan doları ya da karşılığı döviz veya Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın alanlar

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı bunlardan biri ile de yapılabilir. Bu konuda hukuki bilgi için Avukat Mehmet Emin Gündüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Evlenme Yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlilik, doğrudan vatandaşlık sağlamaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile minimum 3 sene evli olma durumunda söz konusu yabancılar vatandaşlık için başvuru yapabilir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli şartlar nelerdir aşağıda olduğu gibidir;

 1. Aile birliği içinde yaşamak
 2. Evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetleri olmamak
 3. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel bulunduracak hali olmamak

Bunun yanı sıra anne ya da babasına bağlı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin olmaları itibariyle 3 yıl içinde seçme hakkına başvurarak, Türk vatandaşlığı elde edilebilir.

Bunun yanı sıra evlat edinme ile de vatandaşlık kazanabilir. Bir Türk vatandaşınca evlat edinilen ergin olmayan kişiler, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak hali yoksa karar tarihinden itibaren vatandaş olabilir.

Tüm bunlardan görülebileceği üzere Türk vatandaşlı olma şartları 2022 farklı yollara sahiptir ve her birinde aranan koşullar da farklıdır. Bunların yerine getirilmesi şart olmakla beraber tüm koşulları sağlamak kesin bir vatandaşlık tanımaz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, Gündüz Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz