İş Kazası Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

İş kazası, bir iş yerinde çalışan işçinin iş yerinde bulunduğu süre zarfında psikolojik veya fiziksel olarak zarara uğramasıdır. Bir başka deyişle, işin yürütülmesi sırasında meydana gelen ve sonu yaralanma veya ölümle sonuçlanan olaylar iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. İş kazası tazminatına konu edilen kaza iş yerinde olabileceği gibi, işverenin görevlendirmesine bağlı olarak iş yeri dışında da meydana gelebilir. Bir vakanın iş kazası kapsamında değerlendirilmesi için,

  • Kaza anında işçinin iş yerinde bulunması,
  • İşveren tarafından bir işin yürütülmesi amacıyla işçinin işletme dışında görevli iken kazanın oluşması
  • Çalışan personelin işe gidiş gelişlerde kullandığı veya buna yönelik olarak tesis edilen araçla kaza yapılması kazaya maruz kalınması gerekmektedir.

Meydana gelen kaz sebebiyle yaralanan, uzuv kaybına uğrayan veya hayatını kaybeden kişinin iş kazası tazminatından yararlanabilmesi için o işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olma zorunluluğu mevcuttur.

İş Kazası Dava Çeşitleri


İş yerinde veya işveren tarafından görevlendirilmek suretiyle iş yeri dışında çalışırken meydana gelen kaza sonucunda zarar gören sigortalı çalışanlar mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla,

  • Maddi tazminat davası
  • Manevi tazminat davası
  • Destekten yoksun kalma tazminat davası şeklinde dava açma hakkına sahiptir.

Tazminat davaları kendine has yapısı gereğince zor ve meşakkatli dava süreçlerine sahiptir. Bazı hallerde mağduriyetin giderilmesi uzun süreler alacağından zarar görev tarafın manevi olarak da sorunlar yaşaması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple iş kazası tazminat davası açmadan önce bu konuda bilgi ve tecrübeye sahip iş ve işçi hukuku hakkında tecrübe sahibi hukuk bürolarından destek alınmalıdır.  Sakarya Gündüz Hukuk Bürosu, diğer hukuk dallarında olduğu gibi tazminat davalarında da oldukça donanımlı ve yetkindir.

Maddi Tazminat

İş yerinde sigortalı olarak çalışan işçi, kendisine tevdi edilen görevi ifa etme sırasında meydana gelen kazadan fiziksel veya psikolojik olarak etkilenmişse, Türk Borçlar Kanunu kapsamında işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Kazaya uğrayan işçinin kaza sebebiyle oluşan hastalığının tedavi masrafları, çalışamadığı süre içerisindeki kazanç kayıpları tazminata konu edilir. Ayrıca, kaza sebebiyle ortaya çıkan ölüm, işçinin defin ve cenaze masrafları da tazminat kapsamı dahilindedir. Kaza sonrası işçinin ailesi de destekten yoksun kalma sebebiyle tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Manevi Tazminat

İş kazası manevi tazminat talepleri davayı yürütmekle yetkili kılınan hakim kararına göre bir miktar para, zarar gören kişi veya yakınlarına ödenir. İşçinin beden bütünlüğünün bozulması, yaşanan kaza sebebiyle aile ve yakınlarının psikolojik olarak etkilenmesi de manevi tazminat davasına konu edilebilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma

İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanması halinde talep edilebilir. Bu tür durumlarda ölen işçinin ailesinin destekten yoksun kalarak maddi kayba uğrayacak olması esas alınır. Görülen dava sürecinde ölenin yakınlarının maddi kayba uğradığı ve destekten yoksun kaldığına hükmedilirse, işveren mahkeme tarafından belirlenecek olan tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İş Kazası Davası Nasıl Açılır?


İş kazası davaları niteliği gereği birçok karmaşık hususu barındırır. Bu sebeple iş hukuku konusunda deneyimli Sakarya avukat desteği almakta fayda vardır. İş kazası sonrasında yapılması gereken ilk iş, bir dilekçe yazmak ve yasa ile belirlenen harç ve giderleri yatırmak suretiyle, kazanın meydana geldiği yerdeki yetkili iş mahkemesine başvurmak olmalıdır. İş kazası tazminat davaları ne kadar sürer bu konuda en sık sorulan soruların başında gelmektedir. Kazanın oluş biçimi, kaza sonrası ortaya çıkan sonuç, davaya bakmakla görevli mahkemenin iş yoğunluğu dava süresini belirleyen en önemli etkenlerdir.